O mieście
Turystyka
Kultura, rozrywka, sport
Katalog firm
Ważne miejscaOrganizacje pozarządowe
Mapa Serwisu

Rada Miasta

Urząd Miasta

e-Urząd

Co i jak załatwić w UM

Zamówienia publiczne

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka terenami

Projekty unijne

Ochrona środowiska

Oferta inwestycyjna

Nasze wydawnictwa

Kalendarium Inwestycji

Wybory

Multimedia
                 Miasto                 Kultura
 
Pruszcz Gdański, 14  kwietnia  2013  roku

  Pogoda dla Pruszcza
Dziś obchodzimy imieniny:
Justyny i Waleriana
 
Strona Główna | Projekty unijne |
 
 
Projekty unijne:

* Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny– etap III

* Rozwój regionalny poprzez planowanie przestrzenne oraz znajomość logistyki i technologii informatycznych

* Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański

* Promocja transgranicznych szlaków kulturowych oraz rewitalizacja zabytków Południowego Bałtyku współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach działania 2.2. priorytetu 2 Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III A.

* Rekonstrukcja międzynarodowego szlaku bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim” realizowany jest w ramach Działania 1.4 1 Priorytetu Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III / TACIS CBC – Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniający się do rozwoju obszaru przygranicznego.

* Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturalnej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) realizowany jest w ramach działania 2.2. priorytetu 2 Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III / Programu TACIS CBC.

* CROSSBALT

* Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

* Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej 71 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim

* Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego

* Osiedle Strzeleckiego - Zwiększenie płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim poprzez budowę ronda i dróg gminnych łączących nowe Osiedle Strzeleckiego z drogą powiatową Raciborskiego (2214G) łączącą Pruszcz Gdański z Obwodnicą Trójmiasta

* Udostępnienie Obszarów Chronionego Krajobrazu "Doliny Raduni" oraz "Żuław Gdańskich" dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni

* Rekonstrukcja faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II

* Rekonstrukcja szlaku bursztynowego w Pruszczu Gdańskim wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki dydaktycznej

* Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku

* Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim oraz stworzenie warunków dla mieszkańców, w szczególności dzieci, do bezpiecznego korzystania z odcinka drogi prowadzącej do Zespołu Szkół Nr 4 i Niepublicznego Przedszkola „Czwóreczka” poprzez budowę ulicy Kasprowicza łączącej się z drogą wojewódzką Kopernika stanowiącą połączenie Pruszcza Gdańskiego z drogą krajową Nr 7 (Gdańsk – Warszawa).

* Craftland - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku

* Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas – I-III w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański

* Poprawa spójności i funkcjonalności sieci dróg publicznych łączących Osiedle Wschód w Pruszczu Gdańskim z drogą krajową nr 91 poprzez budowę ronda i ulicy PCK, stanowiących bezpieczne połączenie Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego z siecią dróg prowadzących na Żuławy i drogę krajową numer 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan miasta


Wieści Pruszcza

Wieści Pruszcza
Inne strony

o Pruszczu

www.ckis-pruszcz.pl 

 www.powiat-gdanski.pl
www.aeroklub.gda.pl
www.zso1.pl
pruszczgdanski.naszemiasto.pl

www.pruszcz.com
www.psouupruszcz.org.pl
www.czarnipruszcz.pl
sp3matejko.w.interia.pl
www.rugby-pruszcz.pl
www.wik.home.pl
www.znk.pruszcz.net.pl

www.pruszcz.obwodnica.com

Ankieta

 

 

 

 

 


Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel.  +48 58 775 99 21 fax. +48 58 682 34 51
mail: urzad@pruszcz-gdanski.plProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n.: "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański - etap I