O mieście
Turystyka
Kultura, rozrywka, sport
Katalog firm
Ważne miejscaOrganizacje pozarządowe
Mapa Serwisu

Rada Miasta

Urząd Miasta

e-Urząd

Co i jak załatwić w UM

Zamówienia publiczne

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka terenami

Projekty unijne

Ochrona środowiska

Oferta inwestycyjna

Nasze wydawnictwa

Kalendarium Inwestycji

Wybory

Multimedia
                 Miasto                 Kultura
 
Pruszcz Gdański, 14  kwietnia  2013  roku

  Pogoda dla Pruszcza
Dziś obchodzimy imieniny:
Justyny i Waleriana
 
Strona Główna | Mapa serwisu |
 
 
    Strona Główna
        O Mieście
            Pruszcz w obiektywie
            Informacje ogólne
            Historia miasta
        Turystyka
            Najciekawsze zakątki
            Noclegi
            Gdzie zjeść
            Rozkład jazdy autobusów
        Kultura, rozrywka, sport
            Centrum Kultury i Sportu
            PiMBP
            Kalendarz imprez
            ORLIK 2012
        Katalog firm
        Ważne miejsca
            Pogotowie
            Policja
            Straż pożarna
            Centrum reagowania
            Straż miejska
            Przychodnie
            Urząd Skarbowy
            ZUS
            Apteki
            Kościoły
        Organizacje pozarządowe
            Spis organizacji
            Program
            Akty prawne
                ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2006 r.
                ZARZĄDZENIE Nr 13/2006 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2006 r.
                ZARZĄDZENIE Nr 12/2006 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2006 r.
                ZARZĄDZENIE NR 221/2008 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2008 r.
                ZARZĄDZENIE Nr 330/2008 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2008 r.
                ZARZĄDZENIE Nr 331/2008 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO Z DNIA 24.11.2008 r.
                ZARZĄDZENIE Nr 332/2008 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO Z DNIA 24.11.2008
                Uchwała XXXVIII/359/2009 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 18 listopada 2009 r.
                ZARZĄDZENIE NR 524/2009 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 24 listopada 2009 r.
                ZARZĄDZENIE NR 525/2009 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 24 listopada 2009 r.
                ZARZĄDZENIE NR 526/2009 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 24 listopada 2009 r.
                Zarządzenie nr 529/2009 Burmistrza Pruszcza Gdańskigo z 27.11.2009
                Zarządzenie Nr 530/2009 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 27.11.2009
                UCHWAŁA NR I/6/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 listopada 2010 r.
            Ogłoszenia i komunikaty
            Archiwum ogłoszeń i komunikatów
            Druki
        Rada Miasta
            Radni
            Komisje
            Dyżury radnych
            Sesje Rady Miasta
        Urząd Miasta
            Władze Miasta
            Struktura organizacyjna
            Komunikaty i obwieszczenia
            Książka teleadresowa
            Konta bankowe
            Wybory 2007
            Praca
                Ogłoszenia i komunikaty
                Archiwum ogłoszeń i komunikatów
            Archiwum ogłoszeń i komunikatów
            Ogłoszenia i komunikaty - treść
            STATUT GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
        e-Urząd
            Złóż wniosek
            Sprawdz stan sprawy
        Co i jak załatwić w UM
            Informator ABC ... załatwiania spraw w Urzędzie
                Sporządzenie aktu urodzenia
                Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
                Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)
                Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
                Sporządzenie aktu zgonu
                Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
                Zmiana imion i nazwisk
                Wydawanie dowodów osobistych
                Wydawanie dowodów osobistych dla osób, które uzyskały pełnoletność
                Wydawanie dowodów osobistych dla osób, które utraciły dowód
                Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad trzy miesiące
                Zameldowanie na pobyt czasowy do trzech miesięcy
                Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad trzy miesiące
                Rozpoczęcie działalności gospodarczej
                Uzyskiwanie licencji na krajowy transport drogowy taksówką
                Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
                Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
                Przyznawanie lokali mieszkalnych, socjalnych i zamiennych
                Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
                Wykup mieszkania komunalnego
                Wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru na budynek mieszkalny
                Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości
                Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
                Dzierżawy
                Składanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
                Składanie informacji i deklaracji na podatek rolny
                Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych
                Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy
                Wydawanie opinii o zgodności podziału nieruchomości ...
                Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
                Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ruchu budowlanego
                Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji ...
                Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów
                Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
                Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
                Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych ...
                Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...
                Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
                Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych
            Wnioski i formularze
        Zamówienia publiczne
            Ogłoszenia aktualne
            Ogłoszenia archiwalne
        Gospodarka przestrzenna
            Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta
            Ogłoszenia i komunikaty
            Archiwum ogłoszeń i komunikatów
            Strategia rozwoju miasta
            Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
            Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta
            Ogłoszenia i komunikaty treść
        Gospodarka terenami
            Ogłoszenia o przetargach
            Archiwum ogłoszeń o przetargach
            Wykazy nieruchomości
            Archiwum wykazów nieruchomości
        Projekty unijne
            Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1...
            Rozwój regionalny poprzez planowanie przestrzenne oraz znajomość logistyki i ...
            Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański
            Promocja transgranicznych szlaków kulturowych oraz rewitalizacja zabytków ...
            Rekonstrukcja międzynarodowego szlaku bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim ...
            Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturalnej w regionie przygranicznym Morza ...
            CROSSBALT
            Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego
            Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy w okolicy ul. Grunwaldzkiej 71
            Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego
            Udostępnienie Obszarów Chronionego Krajobrazu dla turystyki kajakowej
            Osiedle Strzeleckiego
            Rekonstrukcja faktorii handlowej
            Rekonstrukcja szlaku bursztynowego
            Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej
            Craftland - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku
            Budowa ulicy Kasprowicza
            Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
            Budowa ronda i ulicy PCK
        Ochrona środowiska
            Gospodarka odpadami
                Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
                Program ochrony środowiska
                Plan gospodarki odpadami
                Warunki dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych
                Warunki dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
                Selektywna zbiórka surowców wtórnych
                Odpady zawierające azbest
                Przeterminowane leki
                Zużyte baterie i akumulatory
                Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
                Odpady wielkogabarytowe
                Odpady biodegradowalne
                Wykaz firm -odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Pruszcza Gdańskiego
                Wykaz firm -opróżnianie zbiorników bezodpływowych
                Zbiórka opon
                demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji
            Decyzje środowiskowe
                Ekoportal
                Obwieszczenia i komunikaty
                Archiwum obwieszczeń i komunikatów
                Obwieszczenia i komunikaty - treść
                Druki do pobrania
            Dotacje
                Rodzaje przedsięwzięć dotowanych z budżetu
                    Wymiana poszycia dachowego
                    Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej
                    Wymiana węglowego pieca grzewczego
                Regulamin przyznawania dotacji
                Pliki do pobrania
            Pozostałe ogłoszenia i komunikaty
            Archiwum ogłoszeń i komunikatów
            Polityka środowiskowa
        Oferta inwestycyjna
            Ogłoszenia i komunikaty
            Archiwum ogłoszeń i komunikatów
        Nasze wydawnictwa
            Bałtycka strefa inwestycyjna
                Pruszcz Gdański
                Loimaa
                Silute
            Szlakiem bałtyckiego bursztynu
                BURSZTYNOWY PRUSZCZ
                    Latvia
                    English
                    Foto
                    Pocztówki
                BURSZTYNOWY GDAŃSK
                    Latvia
                    English
                    Foto
                    Mapa szlaku
                    Bursztyn
                RUJENA
                    Latvia
                    English
                    Foto
                RYGA
                    Latvia
                    English
                    Foto
            Bursztynowy przewodnik
        Plan miasta Pruszcz Gdański
        Mapa serwisu
        Wieści Pruszcza
        Ogłoszenia archiwum
        Galeria (Dni Pruszcza w obiektywie)
        Rekonstrukcja Faktorii z czasów rzymskich
            Projekt
            Realizacja
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
            Akty prawne
            Komunikaty i obwieszczenia
            Druki
            Ogłoszenia i komunikaty treść
        Kalendarium Inwestycji
            Rok 2009
            Rok 2010
            Rok 2013
            Rok 2011
            Rok 2012
        Gospodarka Komunalna
    Mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan miasta


Wieści Pruszcza

Wieści Pruszcza
Inne strony

o Pruszczu

www.ckis-pruszcz.pl 

 www.powiat-gdanski.pl
www.aeroklub.gda.pl
www.zso1.pl
pruszczgdanski.naszemiasto.pl

www.pruszcz.com
www.psouupruszcz.org.pl
www.czarnipruszcz.pl
sp3matejko.w.interia.pl
www.rugby-pruszcz.pl
www.wik.home.pl
www.znk.pruszcz.net.pl

www.pruszcz.obwodnica.com

Ankieta

 

 

 

 

 


Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel.  +48 58 775 99 21 fax. +48 58 682 34 51
mail: urzad@pruszcz-gdanski.plProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n.: "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański - etap I